Priser

Priser er gjeldende fra 01.01.23

BMTF Eierskifte/tilstandsrapport etter ny forskrift gjeldende fra 01.01.22

Eierskifte/tilstansdsrapport leilighet

Leilighet i sameie eller borettslag på ett plan inntil 100m2.  1 våtrom Fra 10.000,-
Leilighet i sameie eller borettslag på ett plan over 100m2.  1 våtrom Fra 12.000,-
Leilighet, selveier inntil 100m2.  1 våtrom Fra 15.500,-
Leilighet, selveier fra 101-150m2.  1 våtrom Fra 20.000,-
Leilighet, selveier over 151m2.  1 våtrom Etter avtale
For leiligheter i sameie eller borettslag vurderes kun innvendige bygningsdeler

Eierskifte/tilstandsrapport enebolig

Enebolig, rekkehus, 1/2 part av 2-mannsbolig, fritidsbolig inntil 150m2. 2 våtrom Fra 15.500,-
Enebolig, rekkehus, 1/2 part av 2-mannsbolig, fritidsbolig fra 151-200m2. 2 våtrom Fra 20.000,-
Enebolig, rekkehus, 1/2 part av 2-mannsbolig, fritidsbolig over 200m2. 2 våtrom Etter avtale
Fritidsbolig inntil 100m2 uten vann og avløp 15.000,-

Tillegg

Tillegg for uinnredet kjeller Fra 1.200,-
Tillegg for innredet kjeller Fra 1.600,-
Tillegg for innredet hybel/leilighet i bolig Fra 3.000,-
Tillegg pr. ekstra våtrom Fra 1.000,-
Tillegg for inspeksjon av krypkjeller Fra 1.000,-
Tillegg for hulltaking (73mm) pr. hull Fra 500,-
Tillegg for uinnredet garasje og uthus inntil 50m2 Fra 1.800,-
Tillegg for uinnredet garasje og uthus over 51m2 Etter avtale
Tillegg for innredet garasje og uthus Etter avtale

Annen taksering

Skadetaksering Fra 10.000,-
Timespris Fra 1.500,-
Verditaksering av tomt (fra 4.000,-) Etter avtale
Forhåndstakst Fra 4.500,-
Verdi og lånetakst
Leilighet Fra 4.500,-
Enebolig/rekkehusandel av 2-manns Fra 5.500,-

Andre tjenester

Fagmann på visning (fra 3.000,-) Fra Etter avtale
Arealmåling Etter avtale
Byggelånskontroll Etter avtale
Timepris, andre tjenester 1.500,-
Kjøring utover 50km (t/r) 6,-/km + bom
Byggesøknad / byggetegninger Etter avtale
Tillegg for reisetid utover 50km Etter avtale
Alle priser er inkl. mva