Tjenester

Verditakst

Det gjennomføres en befaring og oppmåling av boligen. Verditaksten beskriver også tekniske forhold ved boligen i noe grad, og angir utbedringsbehov dersom dette fremkommer, men uten at det skisseres grundigere undersøkelser som ved en tilstands- eller boligsalgsrapport. I verditaksten vurderes også boligens beliggenhet og øvrige faktorer som innvirker på verdisetting.

Forhåndstakst

Forhåndstakst betyr verdisetting av uferdige boliger eller utbygginger. Takstmann vil kunne beskrive en fremtidig verdi av boligen/eiendommen. Verdien vil basere seg på bestemte utbedringer og/eller oppføringer, som for eksempel bygging av et hus, ombygging, større renoveringsprosjekt, deling av tomt, seksjonering av bolig, tinglysing av avtaler, osv.

Byggelånsoppfølging

Når du tar opp et byggelån i banken, er banken ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosessen. Bankene stiller ofte krav til at en ekstern takstmann skal befare byggeplassen og levere en detaljert rapport som viser faktisk tilførte verdier på byggeplassen.

Tilstands- eller boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er en god investering. Det anbefales til alle som har tenkt å selge eller kjøpe seg en bolig! En takstmann benytter sin faglige kompetanse og en grundig sjekkliste for å vurdere boligens tekniske tilstand og vedlikehold på en grundig måte. Rapporten beskriver med utgangspunkt i byggeforskriften bestemte referansenivåer som avvik og normale forventninger om boligens tilstand etter elde/slitasje.

En god teknisk rapport kan forebygge misforståelser og konflikter. Det er derfor å anbefale både for selger eller kjøper og sikre seg en god dokumentasjon som konkretiserer boligens tilstand.

Skade- eller reklamasjonsrapport

En skade- og/eller reklamasjonsrapport samsvarer med en tilstandsrapport hvor takstmann vurderer de forhold som oppdragsgiver fremstiller. Det gjennomføres en teknisk befaring på stedet av boligen med utgangspunkt i byggeforskriften og referansenivåer for avvik og normale forventninger. Teknisk dokumentasjon legges også til grunn i vurderingen. Dersom det påvises negative avvik kan takstmann kostnadsberegne utbedringstiltak. Dette er en faglig og objektiv vurdering, og takstmann vurderer ikke juridiske forhold i saken.

Reklamasjonsrapporter bestilles også fra kunder eller advokat i saker hvor det er oppstått uenighet/tvist.

Eierskifterapport

Eierskifterapport er en av flere tilstandsrapporter basert på Norsk Standard NS 3600, som tilbys i forbindelse med salg av bolig. Den skiller seg først og fremst ut ved at den er en enkel, men likevel grundig tilstandsrapport som retter søkelyset på de bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.

Klikk her for BMTF sin eierskifterapport.

Skjønn

Benyttes ofte ved større skader/brannskader og i de tilfellene hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter en boligbrann.

rom_i_kjelleren

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse. Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du:

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
  • den nye bruken utløser nye tekniske krav til for eksempel dagslys eller rømning
  • gjør endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet